• Stofzuiger Houtstof
  • Home
  • Verplichtingen

Verplichtingen

Verplichtingen

De Arbowet is bedoeld om goede arbeidsomstandigheden te bevorderen en ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Alle bedrijven in Nederland moeten voldoen aan de richtlijnen die in de Arbowet staan. Dat is in het belang van werknemer én werkgever.

Op de website houtstoftotnadenken.nl vind je meer informatie over de verplichtingen waar ja als werkgever aan moet voldoen.